Klaproos 24-b, 3191PA, Hoogvliet
010-2950699
info@logopediehoogvliet.nl

Logopediepraktijk hoogvliet

Om in contact met een logopedist te komen heeft u geen verwijzing meer nodig. Deze praktijk is dan ook direct toegankelijk!

Topper! Hiernaast kan je je aanmelden

Welkom

Op de website van logopedie Hoogvliet

U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en mijn praktijk in het bijzonder.
Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop wij die als logopedisten kunnen behandelen.

Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.
Meestal behandel ik bij mij op de praktijk, maar mocht u niet in staat zijn naar de praktijk te komen dan behandel ik ook aan huis.

Ik vertel u ook over mijn specialismen en geef u de mogelijkheid vragen te stellen over afspraken, behandelingen en aanmeldingen.
Als laatste wijs ik u op meest gestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.

Logopedie kent vier behandelgebieden:

Taal

Taalproblemen kunnen bij kinderen voorkomen doordat ze zich trager ontwikkelen op dit gebied dan leeftijdgenootjes.

Stem

Stemproblemen komen zowel bij volwassenen als bij kinderen voor. De oorzaak voor het ontstaan van een stemklacht is divers.

Spraak

Spraakproblemen kunnen voorkomen bij kinderen die een articulatiestoornis hebben, maar ook kan er sprake zijn van van een spraakkstoornis t.g.v. een CVA of ander trauma, dysarthrie.

Gehoor

De logopedist begeleidt de ouders, leert omgaan met een hoortoestel en adviseert bij andere technische hulpmiddelen voor slechthorenden. Met behandeling wordt de achterstand ingelopen.