Klaproos 24-b, 3191PA, Hoogvliet
010-2950699
info@logopediehoogvliet.nl

Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling.
U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70

Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.
Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Mijn logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.